Tag: HCL Octombrie 2022

27
oct.

HCL Berlești nr. 51 din 27.10.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Berlești pe următoarele trei luni

27
oct.

HCL Berlești nr. 50 din 27.10.2022 pentru modificarea HCL Berlești nr.49 din 26.11.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

27
oct.

HCL Berlești nr. 49 din 27.10.2022 privind instituirea taxei speciale de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind implementarea și administrarea taxei speciale de salubrizare pe raza comunei Berlești, județul Gorj

13
oct.

HCL Berlești nr.48 din 13.10.2023 privind aprobarea documentației în vederea participării la” Fondul Local” în cadrul PNRR – Componenta 10

5
oct.

HCL Berlești nr.47 din 05.10.2022 privind validarea Dispoziției Primarului comunei Berlești nr.274 din 29.09.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Berlești pe anul 2022, etapa a V-a

5
oct.

HCL Berlești nr.46 din 05.10.2022 privind asigurarea finanțării cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiție ”Sistem de canalizare și epurare ape uzate în com Berlești”

5
oct.

HCL Berlești nr.45 din 05.10.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de inv. ”Sistem de canalizare și epurare ape uzate în com Berlești”, conf. Legii nr.176 din 2022

5
oct.

HCL Berlești nr.44 din 05.10.2022 privind modificarea și completarea HCL nr. 25 din 16.05.2022 privind aprobarea documentației în vederea participării la programul Fondul Local” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență-C10

Ultima actualizare: 15:36 | 23.05.2024

Sari la conținut