Tag: hcl decembrie 2023

28
dec.

H.C.L. Berlești nr.65 din 28.12.20 privind aprobarea Doc. de atribuire a contractului de concesiune a serviciului de utilitate publica de distribuţie a gazelor naturale

20
dec.

H.C.L. Berlesti nr.64 din 20.12.2023 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023, etapa a III-a

20
dec.

H.C.L. Berlești nr.63 din 20.12.2023 privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de utilitate publică de distributie gaze naturale pentru UAT Berlesti

14
dec.

HCL Berlești nr.62 din 14.12.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Berlești, județul Gorj, pe anul 2023, etapa a II-a

14
dec.

HCL Berlești nr.61 din 14.12.2023 privind aprobarea finalizării etapei de inițiere a procedurii de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale în UAT Berlești

4
dec.

HCL Berlești nr.60 pentru implementarea proiectului ,, INFIINTAREA DE NOI CAPACITĂŢI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSĂ DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM – PARC FOTOVOLTAIC, COMUNA BERLEȘTI, JUDETUL GORJ” finantat din Fondul pentru modernizare, Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei

4
dec.

HCL Berlești nr.59 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza – S.F. şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții,,INFIINTAREA DE NOI CAPACITĂŢI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSĂ DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM – PARC FOTOVOLTAIC, COMUNA BERLEȘTI, JUDETUL GORJ”

4
dec.

HCL Berlești nr.58 privind participarea la „Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” pentru obiectivul de investiții „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A PRIMĂRIE BERLEȘTI” – județul GORJ, comuna Berlești, CF nr. 36679-C1

4
dec.

HCL Berlești nr.57 din 04.12.2023 privind participarea la „Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în cladirile publice” pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A PRIMĂRIE BERLEȘTI” – județul GORJ, comuna Berleşti, CF nr. 35684-C1

Ultima actualizare: 18:42 | 24.05.2024

Sari la conținut