13
ian.

HCL Berlești nr.2 din 13.01.2023 privind validarea Dispoziției Primarului comunei Berlești nr.316 din 27.12.2022

13
ian.

HCL Berlești nr.1 din 13.01.2023 privind revocarea administratorului S.C. JUPSAL SALUBRIS S.R.L. și numirea noului administrator

20
dec.

H.C.L. Berlești nr.64 din 20.12.2022 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Berlești pentru implementarea proiectului ”HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS” , cod MySmis

20
dec.

H.C.L. Berlești nr.63 din 20.12.2022 privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii dreptului de ajutor social, stabilit conform Legii nr.4162001 pt. anul 2023

20
dec.

H.C.L. Berlești nr.62 din 20.12.2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice și a Programului anual al achizițiilor publice a comunei Berlești, județul Gorj, pentru anul 2023

20
dec.

H.C.L. Berlești nr.61 din 20.12.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul comunei Berlești, județul Gorj pentru anul 2023

20
dec.

H.C.L. Berlești nr.60 din 20.12.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Berlești, județul Gorj, pe anul 2022, etapa a VII-a

23
nov.

HCL Berlești nr.59 din 23.11.2022 de aprobare a documentației proiectului ”Asigurarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al clădirilor publice și a iluminatului public – localitatea Berlești”

23
nov.

HCL Berlești nr.58 din 23.11.2022 privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzelor de transport școlar din com. Berlești, județul Gorj

23
nov.

HCL Berlești nr.57 din 23.11.2022 privind zonarea fiscală a teritoriului comunei Berlești, județul Gorj pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale, incepand cu anul 2023

Ultima actualizare: 20:16 | 30.01.2023

Sari la conținut