29
feb.

HCL Berlești nr.11 din 29.02.2024 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Fieraru – Rogojanu Oana-Roxana din comuna Berlești, sat Gâlcești, județul Gorj

29
feb.

HCL Berlești nr.10 din 29.02.2024 privind aprobarea ”Planului de acţiuni și lucrări de interes local pe anul 2024”, prevăzut de Legea nr.1962016, privind venitul minim de incluziune

29
feb.

HCL Berlești nr.9 din 29.02.2024 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice și a Programului anual al achizițiilor publice a comunei Berlești, județul Gorj, pentru anul 2024

14
feb.

HCL Berlești nr. 8 din 14.02.2024 – privind acceptarea unei oferte de donație pentru terenul în suprafață de 583 mp. situat în comuna Hurezani, județul Gorj, identificat prin nr.cad.49305, înscris în CF nr.49305, în scopul încheierii unui Contract de donație

14
feb.

HCL Berlești nr. 7 din 14.02.2024 – privind aprobarea bugetului local al comunei Berlești, județul Gorj, pe anul 2024

31
ian.

HCL Berlești nr. 6 din 31.01.2024 – privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Berlești pe următoarele trei luni

31
ian.

HCL Berlești nr. 5 din 31.01.2024 – pentru transformarea unor funcții de execuție din Ștatul de funcții al Primariei comunei Berlești, județul Gorj, începând cu data de 01.02.2024

31
ian.

HCL Berlești nr. 4 din 31.01.2024 – privind decontarea cheltuielilor de deplasare pentru funcţionarii publici si personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Berlesti, județul Gorj

31
ian.

HCL Berlești nr. 3 din 31.01.2024 – privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, din cadrul Primariei comunei Berlești, începând cu luna ianuarie 2024

31
ian.

HCL Berlești nr. 2 din 31.01.2024 – pentru aprobarea documentației de urbanism Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism comuna Berlești, județul Gorj

Ultima actualizare: 15:52 | 15.05.2024

Sari la conținut