24
nov.

HCL Berlești nr.56 din 24.11.2023 pentru aprobarea alocării unor fonduri de la bugetul local al comunei Berlești în vederea organizării şi desfăşurării acțiunilor dedicate Sărbătorilor de iarnă

24
nov.

HCL Berlești nr.55 din 24.11.2023 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Berlești, județul Gorj, aprobarea organigramei și a ștatului de funcții

 

24
nov.

HCL Berlești nr.54 din 24.11.2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul comunei Berlești, județul Gorj pentru anul 2024

27
oct.

HCL Berlești nr.53 din 27.10.2023 privind aprobarea Anexei nr. 2.1 la Normele Metodologice – Deviz general și I.T.E. ”Inființare sistem inteligent de distributie gaze naturale”

27
oct.

HCL Berlești nr.52 din 27.10.2023 privind rectificarea BVC al SC Gospober Prest SRL Berlesti pentru anul 2023

27
oct.

HCL Berlești nr.51 din 27.10.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Platforma Comunală TIP PC 2 pentru depozitarea şi managementul gunoiului de grajd în cadrul UAT Berlesti, judeţul Gorj

27
oct.

HCL Berlești nr.50 din 27.10.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta pe următoarele trei luni

27
oct.

HCL Berlești nr.49 din 27.10.2023 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consilului Comunitar Consultativ

27
oct.

HCL Berlești nr.48 din 27.10.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Berlești, județul Gorj

29
sept.

HCL Berlești nr. 47 din 29.09.2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Berlești în Comisia de evaluare și asigurare a calității din cadrul Școlii Gimnaziale Lihulești, pentru anul școlar 2023 – 2024

Ultima actualizare: 19:53 | 7.12.2023

Sari la conținut