31
aug.

HCL Berlești nr.39 din 31.08.2022 privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în comuna Hurezani, identificat prin nr.cad.49187, înscris în CF nr.49187

31
aug.

HCL Berlești nr.38 din 31.08.2022 privind rectificare bugetului local al comunei Berlești pe anul 2022, etapa a III-a

19
aug.

HCL Berlești nr.37 din 19.08.2022 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuielilor care nu se finanțează prin PNDL pt. inv. ”Alimentare cu apă com. Berlești, județul Gorj”

19
aug.

HCL Berlești nr.36 din 19.08.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru inv.” Alimentare cu apă comuna Berlesti, județul Gorj satele Lihulesti, Parau Viu, Berlasti, Galcesti”

29
iul.

HCL Berlești nr.35 din 29.07.2022 privind alegerea președintelui de ședință al CL Berlești pe următoarele trei luni

29
iul.

HCL Berlești nr.34 din 29.07.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Berlești pe anul 2022, etapa a II-a

13
iul.

HCL Berlești nr.33 din 13.07.2022 privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de invest

13
iul.

HCL Berlești nr.32 din 13.07.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție „Sistem de canalizare și epurare ape uzate în comuna Berlești, județul Gorj”, conform Legii nr.1762022

13
iul.

HCL Berlești nr.31 din 13.07.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Sistem de canalizare și epurare ape uzate în comuna Berlești, județul Gorj”, conform O.G. nr.152021

13
iul.

HCL Berlești nr.30 din 13.07.2022 pentru asigurarea de la bugetul local a categoriilor de cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pt.obiectivului de investiție”Alimentare cu apă potabilă com. Berlești, jud. Gorj ”

Ultima actualizare: 14:22 | 20.09.2022

Sari la conținut