8
oct.

HCL Berlesti nr.35 din 07.10.2021 neasumarea responsabilității derulării procedurilor de achiziție publică a Programului pentru școli al României , în anul colar 2021-2022

8
oct.

HCL Berlesti nr.34 din 07.10.2021 privind actualizarea ind. teh. economici ”Modernizare DC 27 Colțești – Albeni”

8
oct.

HCL Berlesti nr.33 din 07.10.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Sistem de canalizare și epurare ape uzate com. Berlești”

8
oct.

HCL Berlesti nr.32 din 07.10.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021, epata a I-a;

24
sept.

HCL Berlești nr.31 din 23.09.2021 privind darea în folosință gratuită a unor bunuri imobile Școlii Gimanziale Lihulești

24
sept.

HCL Berlești nr.30 din 23.09.2021 privind desemnarea reprezentantului CL Berlești în CEAC din cadrul Școlii Gimnaziale Lihulești

24
sept.

HCL Berlești nr.29 din 23.09.2021 privind desemnarea reprezentantului CL Berlești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Lihulești

24
sept.

HCL Berlești nr.28 din 23.09.2021 privind actualizarea devizului general al ob. de inv. Înființare reșea de alimentare cu apă în satel Scurtu și Bârzeiu, com. Berlești, jud. Gorj

28
aug.

HCL Berlești nr. 25 din 27.08.2021 privind aprobarea ROF al aparatului de specialitate al Primarului com. Berlești

28
aug.

HCL Berlești nr. 24 din 27.08.2021 privind preluarea în administrate a DJ 675 A Licurici – Bustuchin