24
mai

HCL Berlești nr. 32 din 24.05.2023 privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului LIHU IUSTIN

24
mai

HCL Berlești nr. 31 din 24.05.2023 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al bugetului local al comunei Berlești pentru anul 2022 și aprobarea situațiilor financiare

11
mai

H.C.L. Berlești nr.30 din 11.05.2023 privind aprobarea proiectului „MICROBUZE ELECTRICE PENTRU ELEVII JUD. GORJ”,finanțat prin P.N.R.R. – Componenta C15 Educație

27
apr.

HCL Berlești nr.29 din 27.04.2023 privind alegerea președintelui de ședință pe următoarele trei luni

27
apr.

HCL Berlești nr.28 din 27.04.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual numițiangajați în Primăria comunei Berlesti

27
apr.

HCL Berlești nr.27 din 27.04.2023 pentru aprobarea elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, în cadrul parteneriatului LEADER al GAL AMARADIA GILORT OLTET

27
apr.

HCL Berlești nr.26 din 27.04.2023 privind înregistrarea UAT comuna Berlești în Sistemul National Electronic de Plată Online (SNEP) a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar

27
apr.

HCL Berlești nr.25 din 27.04.2023 privind aprobarea participării U.A.T. comuna Berlești la Programul privind casarea autovehiculelor uzate

27
apr.

HCL Berlești nr.24 din 27.04.2023 privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al comunei Berlești, pentru anul 2023

 

31
mart.

Hotărârea nr.23 din 31.03.2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. “GOSPOBER PREST S.R.L” Berlești, cu unic acţionar comuna Berlești, judeţul Gorj

Ultima actualizare: 20:49 | 31.05.2023

Sari la conținut