18
apr.

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe următoarele trei lunI

18
apr.

Proiect de hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Bârzeiu de Pădure pentru Biserica Lihulești din comuna Berlești, judeţul Gorj

16
apr.

Proiect de hotarâre privind aprobarea modificarii devizului general și I.T.E. pentru inv. Sistem inteligent distributie gaze naturale în comuna Berlești, jud. Gorj

11
apr.

Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului

9
apr.

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii devizului general și I.T.E. pentru inv. Sistem inteligent distributie gaze comuna Berleșsti, jud. Gorj (1)

9
apr.

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al comunei Berlești, pentru anul 2024

20
mart.

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. “GOSPOBER PREST S.R.L” Berlești, cu unic acţionar comuna Berlești, judeţul Gorj, pentru anul 2024

20
mart.

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al comunei Berlești, județul Gorj, pe anul 2024, etapa I-a

20
mart.

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea tipului și modalitatea de distribuire a suportului alimentar din cadrul Programului național ”Masă sănătoasă” acordat în anul 2024, elevilor Școlii Gimnaziale Lihulești, comuna Berlești, județul Gorj

22
feb.

Proiect de Hotarare privind aprobarea ”Planului de acţiuni și lucrări de interes local pe anul 2024”, prevăzut de Legea nr.196/2016, privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare

Ultima actualizare: 15:52 | 15.05.2024

Sari la conținut