22
nov.

Proiect de hotărâre de aprobare a documentației proiectului ”Asigurarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al clădirilor publice si a iluminatului public – localitatea BERLEȘTI”, a cheltuielilor legate de proiect

17
nov.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al com. Berlești pe anul 2022, etapa a VI-a

16
nov.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării unor fonduri de la bugetul local al comunei Berlești în vederea organizării și desfășurării acțiunilor dedicate Sarbătorilor de iarnă

14
nov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pt. anul 2022 al SC GOSPOBER PREST SRL Berlești

11
nov.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea constituirii unui drept de superficie în favoarea com. Berlești, județul Gorj

8
nov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzelor de transport școlar din comuna Berlești, județul Gorj

3
nov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare pentru elevii înscriși în învățămantul preuniversitar din comuna Berlești pentru anul școlar 2022-2023

19
oct.

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al consiliului Local Berlești pe următoarele trei luni

17
oct.

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Berlești nr.49 din 26.11.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor pentru anul 2022

17
oct.

Proiect de hotărare privind revizuirea zonării fiscale a teritoriului comunei Berlești în vederea stabilirii impozitelor și taxelor locale începand cu anul 2023

Ultima actualizare: 09:49 | 1.12.2022

Cu prilejul Zilei naționale a României vă dorim cele mai călduroase felicitări și urări de sănătate, bunăstare, prosperitate și succes! La mulți ani!

Sari la conținut