21
iul.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022, etapa a I-a

21
iul.

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe următoarele trei luni

11
iul.

Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează prin PNDL pt. inv. ”Alimentare cu apă potabilă, com. Berlești, satele Lihulești, Parau Viu, Berlești, Gâlcesti”

11
iul.

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pt. inv. ”Alimentare cu apă potabilă, com. Berlești, satele Lihulești, Parau Viu, Berlești, Gâlcesti”

16
iun.

Proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea Zilelor comunei Berlești si Festivalului folcloric Gherghe Ciociu

16
iun.

Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Consiliului Comunitar Consultativ

19
mai

Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și numărului burselor școlare acordate elevilor din învățămantul preuniversita de stat din comuna Berlești pe semestul II al anului 2021 – 2022

19
apr.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Berlești, pe anul 2022, etapa a I-a

19
apr.

Proiect de hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul H.C.L. Berlești nr.2 din 28 ianuarie 2022

18
apr.

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar al bugetului local al comunei Berlești pentru anul 2021 și aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2021

Ultima actualizare: 16:28 | 27.07.2022

Sari la conținut