29
nov.

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind participarea la „Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în cladirile publice” pentru obiectivul de investiții „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A PRIMĂRIE BERLEȘTI” – județul GORJ, comuna Berlești, CF nr. 36679-C1

29
nov.

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind participarea la „Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în cladirile publice” pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A PRIMĂRIE BERLEȘTI” – județul GORJ, comuna Berlești, CF nr. 35684-C1

29
nov.

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru implementarea proiectului ,, INFIINTAREA DE NOI CAPACITĂŢI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSĂ DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM – PARC FOTOVOLTAIC, COMUNA BERLEȘTI, JUDETUL GORJ” finantat din Fondul pentru modernizare, Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei

29
nov.

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice faza – S.F. și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,INFIINTAREA DE NOI CAPACITĂŢI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSĂ DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM – PARC FOTOVOLTAIC, COMUNA BERLEȘTI, JUDETUL GORJ”

16
nov.

Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea alocării unor fonduri de la bugetul local al comunei Berlești în vederea organizării şi desfăşurării acțiunilor dedicate Sărbătorilor de iarnă

14
nov.

Proiect de HOTĂRÂRE privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Berlești, județul Gorj, aprobarea organigramei și a ștatului de funcții

10
nov.

Anunt transparenta decizionala – Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Berlești, pe.anul 2024

26
oct.

Proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „ Platforma Comunală TIP PC 2 pentru depozitarea și managementul gunoiului de grajd în cadrul UAT Berlesti, judeţul Gorj”

25
oct.

Proiect de HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. “GOSPOBER PREST S.R.L” Berleşti, cu unic acţionar comuna Berlești, județul Gorj, pentru anul 2023

17
oct.

Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Berlești pe următoarele trei luni

Ultima actualizare: 07:22 | 4.12.2023

Sari la conținut