9
mart.

Proiect de hotărâre privind predarea către MDLPA prin “C.N.I.” S.A., a amplasamentelor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare DS14 Boierești ”

9
mart.

Proiect de hotărâre privind predarea către M.D.L.A prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” – S.A., a amplasamentului obiectivului de investiție Reabilitare Camin cultural Parau Viu

9
mart.

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii” Reabilitare, modernizare DS14 Boierești, comuna Berlești, jud. Gorj”

9
mart.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Cămin Cultural în sat Pârâu Viu, comuna Berlesti

20
feb.

Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar ca ajutor de înmormântare doamnei Murărețu Lucia din comuna Berlești, sat Scurtu, județul Gorj

16
feb.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri al acțiunilor edilitar-gospodărești desfășurate pentru gospodărirea și înfrumusețarea comunei Berlești, Județul Gorj, în anul 2023

3
feb.

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Berlești, județul Gorj, pe anul 2023

18
ian.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru lucrările rest de executat la obiectivul de investiții Alimentare cu apă potabilă, satele Lihulești, Berlești, Pârâu Viu, Scrada

17
ian.

Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Berlești, județul Gorj, aprobarea organigramei și a ștatului de funcții

17
ian.

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al consiliului local al comunei Berlești pe următoarele trei luni

Ultima actualizare: 12:55 | 20.03.2023

Sari la conținut