teoszan

25
sept.

Dispozitia nr. 273 privind convocarea de îndată a Consiliului Local Berlești, judeţul Gorj, în şedinţă extraordinară pe data de 27.09.2023

25
sept.

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Berlești, în Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale Lihulești pentru anul școlar 2023 – 2024

25
sept.

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Berlești în Comisia de evaluare și asigurare a calității din cadrul Școlii Gimnaziale Lihulești, pentru anul școlar 2023 – 2024

25
sept.

Dispozitia nr. 272 privind modificarea proiectului Ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Berlești din data de 29.09.2023, ora 15.00, convocată prin Dispoziția Primarului comunei Berlești nr. 269/22.09.2023

22
sept.

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Berlești, județul Gorj, pe anul 2023, etapa I-a

22
sept.

DISPOZIŢIA Nr.269 – privind convocarea Consiliului Local Berlești, în şedinţă ordinară pe data de 29 septembrie 2023

20
sept.

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Berlești, județul Gorj

18
sept.

Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se supun aprobării Consiliului Local al comunei Berlești

15
sept.

Proiect de hotarare privind organizarea și finanțarea evenimentului „Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice”, ce se va desfășură în data de 05 octombrie 2023

6
sept.

Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilității organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente derulării “Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029”, începând cu anul școlar 2023-2024, la nivelul comunei Berlești

Ultima actualizare: 16:30 | 25.09.2023

Sari la conținut