Cristi

18
oct.

Anunț – Măsurători în vederea înregistrării gratuite în evidențele de cadastru și cartea funciară a terenurilor situate între drumul comunal și pârâu în Luhulești, Pârâu Viu, Bârzeiu

15
oct.

Anunț cadastru

8
oct.

HCL Berlesti nr.35 din 07.10.2021 neasumarea responsabilității derulării procedurilor de achiziție publică a Programului pentru școli al României , în anul colar 2021-2022

8
oct.

HCL Berlesti nr.34 din 07.10.2021 privind actualizarea ind. teh. economici ”Modernizare DC 27 Colțești – Albeni”

8
oct.

HCL Berlesti nr.33 din 07.10.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Sistem de canalizare și epurare ape uzate com. Berlești”

8
oct.

HCL Berlesti nr.32 din 07.10.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021, epata a I-a;

1
oct.

Regulament Intern al aparatului de specialitate al Primarului comunei BERLEȘTI

24
sept.

HCL Berlești nr.31 din 23.09.2021 privind darea în folosință gratuită a unor bunuri imobile Școlii Gimanziale Lihulești

24
sept.

HCL Berlești nr.30 din 23.09.2021 privind desemnarea reprezentantului CL Berlești în CEAC din cadrul Școlii Gimnaziale Lihulești

24
sept.

HCL Berlești nr.29 din 23.09.2021 privind desemnarea reprezentantului CL Berlești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Lihulești